In een tijd waarin de crisissen elkaar steeds sneller lijken op te volgen, is creativiteit ons beste wapen.

Creativiteit is iets nieuws zien, iets nieuws vinden en iets nieuws doen. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. Het is juist de combinatie van deze drie.

In de basis kan ieder mens creatief denken. Net als we allemaal armen en benen hebben, hebben we hersenen die ons in staat stellen te denken. Iedereen doet het op zijn eigen manier, op eigen wijze en naar eigen inzichten. Wij hebben het vermogen om niet alleen vanuit een noodzaak te denken maar we kunnen ook nadenken over hoe we een huidige situatie kunnen veranderen in een gewenste situatie.

Creativiteit bepaalt onze identiteit, onze eigenheid. Waarin maak je het verschil. Iedereen heeft een eigen archief opgebouwd vanuit zijn achtergrond, opleiding en voorkeuren. Daardoor heeft iedereen een eigen idee van zijn toekomstbeeld. Hoe kun je in het heden keuzes maken die ervoor zorgen dat je die richting opgaat.

Creatief denken is een vorm van puzzelen: het puzzelen met vormen, gedachten en beelden.